Υπηρεσίες

Ελασματουργικές Εργασίες

Η Naftosol ΜΕ.ΠΕ. αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή ελασματουργικών εργασιών, σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις υλικών ( ελασμάτων, ηλεκτροδίων, σύρματος καθώς και την πιστοποίηση συγκολλήσεων ).

Ως εκ τούτου έχει την δυνατότητα να αναλάβει και να φέρει εις πέρας την παράδοση οποιουδήποτε έργου στο ακριβές συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.

Σωληνουργικές Εργασίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει σωληνουργικές εργασίες πλοίων όλων των τύπων και υλικών, όπως χάλυβα, inox, ανοξείδωτα, χαλκό και aluminoplast.

Όλα τα υλικά συνοδεύονται από όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις καθώς και την πιστοποίηση των εκάστοτε συγκολλήσεων.

Επισκευές Καζανιών

Η Naftosol ΜΕ.ΠΕ έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει την κατασκευή ή την επισκευή όλων των τύπων καζανιών πλοίων.

Οι επισκευές καζανιών περιλαμβάνουν την αντικατάσταση tubon και αυλόπλακων όπου αυτό χρειαστεί.

Υδροβολή - Αμμοβολή - Βαφή

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει δεξαμενισμό πλοίων, υδροβολή ή αμμοβολή, βαφή σε όλους τους χώρους και όπου αυτό ζητηθεί.

Εργασίες Μονώσεων
Καθαρισμός - Απελευθέρωση Αερίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει καθαρισμό και απελευθέρωση αερίων σε όλους τους χώρους του πλοίου καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού GAS FREE.

Εν Πλω Επισκευές

Η Naftosol ΜΕ.ΠΕ. αναλαμβάνει επισκευές εν πλω σε όλο τον κόσμο με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και πιστοποιημένους συγκολλητές.

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία αναλαμβάνει και πραγματοποιήσει βιομηχανικές κατασκευές διαφόρων τύπων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.