Προφίλ

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1975 με την επωνυμία ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Ε. με ειδίκευση στις σωληνουργικές εργασίες.

Το 1979 ο κος Κουτρουλός Ιωάννης ίδρυσε την NAFTOSOL ΕΠΕ, που συνέπεσε με την γέννηση του υιού Ευάγγελου.

Το 1999 ο Ευάγγελος Κουτρουλός εντάχθηκε στην εταιρία.

Πλέον η εταιρία ονομάστηκε ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΠΕ, κατοχυρώνοντας ωστόσο τον διακριτικό τίτλο NAFTOSOL και το εμπορικό σήμα του ιδρυτή κυρίου Κουτρουλού Ιωάννη.