Η ΝΑΥΤΟΣΩΛ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΠΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο της επισκευής και συντήρησης πλοίων, από τον κ. Ιωάννη Κουτρουλό από το 1975 και διευθύνεται από τους κυρίους Ιωάννη και Ευάγγελο Κουτρουλό.

Η ΝΑΥΤΟΣΩΛ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΠΕ μπορεί να πραγματοποιήσει αποτελεσματικά όλο το φάσμα των επισκευών που αναφέρονται παρακάτω με ανταγωνιστικές τιμές στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

Ελασματουργικές εργασίες
Σωληνουργικές εργασίες
Εγκατάσταση BWTS,
Μονώσεις
Εργασίες υδροβολής / βαφής
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Μηχανουργικές εργασίες
Επισκευές εν πλω

Το προσωπικό μας είναι καταρτισμένο και διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Σαν εταιρία είμαστε πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ενώ διαθέτουμε πιστοποίηση και για τις μεθόδους συγκόλλησης από τον Αγγλικό νηογνώμονα.

Η ΝΑΥΤΟΣΩΛ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΠΕ διαθέτει ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Πειραιά και στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, με όλο τον απαραίτητο Η/Μ εξοπλισμό για ελασματουργικές, σωληνουργικές και εργασίες κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο κέντρο του Πειραιά.

Σαν εταιρία, τα κύρια χαρακτηριστικά μας είναι:

Η εμπειρία
Η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών
Η επιθυμία μας να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας στο συντομότερο δυνατό χρόνο, παρέχοντας το καλύτερο αποτέλεσμα.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία “NAFTOSOL – ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. Μ.ΕΠΕ” από τα πρώτα της βήματα έχει καταφέρει να γίνει ταυτόσημη με την εγγύηση και την ποιότητα.