Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία “NAFTOSOL – ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. Μ.ΕΠΕ” από τα πρώτα της βήματα έχει καταφέρει να γίνει ταυτόσημη με την εγγύηση και την ποιότητα.

Προσφέρει άριστες κατασκευές υψηλών προδιαγραφών άρρηκτα συνδεδεμένες σύμφωνα με όλα τα πρότυπα πιστοποιήσεων κατασκευαστικών εργασιών σε πλοία.

Σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια έχει καταφέρει να υιοθετήσει και να ακολουθήσει όλες τις απαραίτητες και συνάμα αναγκαίες υποχρεώσεις ως προς τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και διαχείρισης ποιότητας.

Η τήρηση των αυστηρών διαδικασιών και οι έλεγχοι είναι συνεχείς και απαιτητικοί με ζητούμενο να επιτευχθεί απόλυτη ομοιομορφία στην παραγωγική διαδικασία ικανές να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες ακόμα και των πιο απαιτητικών πελατών της.

Η “NAFTOSOL – ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ. Μ.ΕΠΕ” εργάζεται κατέχοντας πιστοποίηση βάση του Διεθνές Προτύπου ISO 9001:2015 σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ”.

Παράλληλα όλες οι κατασκευές διέπονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά υλικών ( λαμαρίνες, χάλυβες, σωλήνες ) καθώς και όλες τις πιστοποιήσεις συγκολλήσεων.